Menu Zamknij

NOTA PRAWNA

Zawartość niniejszej strony jest wyłączną własnością firmy

„E” Grażyna Szerszyńska
90-410 Łódź ul.Piotrkowska 25
Nip 7282270115

Firma w miarę możliwości na bieżąco aktualizuje informacje znajdujące się na stronie.

Firma zastrzega, iż w przypadku zamieszczenia na stronie linków (odnośników) do innych stron, nie ponosi ona odpowiedzialności za treści znajdujące się na takich stronach.

Znajdujące się na stronie znaki towarowe, nazwy handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, używania, modyfikowania dystrybucji, publikowania znaków towarowych, logo, nazw, obrazów oraz innych praw autorskich charakterystycznych dla Firmy. Wszelkie próby bezprawnego wykorzystania własności intelektualnej należącej do Firmy, szczególnie w celach komercyjnych będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi.

Firma w miarę możliwości na bieżąco aktualizuje informacje znajdujące się na stronie.

Firma zastrzega, iż w przypadku zamieszczenia na stronie linków (odnośników) do innych stron, nie ponosi ona odpowiedzialności za treści znajdujące się na takich stronach.

Znajdujące się na stronie znaki towarowe, nazwy handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, używania, modyfikowania dystrybucji, publikowania znaków towarowych, logo, nazw, obrazów oraz innych praw autorskich charakterystycznych dla Firmy. Wszelkie próby bezprawnego wykorzystania własności intelektualnej należącej do Firmy, szczególnie w celach komercyjnych będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi.